onsdag 10 januari 2018

180110 Gullspång

Jag och Bengt Salander var till Gullspång och Gullspångsälven. Vi började uppe vid dammen och kraftstationen. Läser på och kraftstationen som byggdes mellan 1907 till 1908 var då en av Europas största.... 


Dammen här ska vara en av de få som helt har stängt av en älvs lopp. Det finns en handfull strömstarar som håller till här. De är nog vana vid det här laget att det står människor utefter staketet. 


Det är inte svårt att se att det har varit stor verksamhet med att fånga fisk där Gullspångsälven har sitt naturliga utlopp. Ser skyltar med "Naturreservat". Läser att klassningen till naturreservat kom till för att skydda hela området från påverkan därför att Gullspångslaxen har sina lekplatser uppströms mot dammen. Läser vidare att "Gullspångslax" är ett gemensamt begrepp som används för två skilda arter. Lax och öring. Anses speciellt storvuxen och är en av få arter lax som lever har och hela livscykeln i sötvatten. Finns även inplanterad i Canada... 


Läser vidare att vid älvmynningen och i anslutning till Årås gård fanns tidigare två vattenkanaler. Den ena fylldes igen under 1990-talet då man byggde laxstationen vid nedersta forsen. Den kanalen gick då parallellt med forsen och ledde vatten till en sågbladsfabrik och en kvarn.
Större delen av den andra kanalen finns dock kvar och det var den vi såg delar av. Den är 300 till 400 meter lång. Vattenfylld men det rinner inget vatten längre. Den drev en gammal såg som fortfarande står kvar. 


Det känns lite konstigt att man bara har lämnat. Kunde ha gjorts i ordning som ett intressant industriminne


Det går faktiskt att tänka sig att det var mycket liv och rörelse här en gång i tiden. Stort jordbruk, sågbladsfabrik, kvarn, såg och så ett omfattande laxfiske bl a. 

 

Amneholm, vid älvens mynning, finns det lämningar av en borg från 1300-talet. Den måste man dock veta exakt var den är för att överhuvud taget se något av den...


En liten raserad bro ut till en ö. En gång i tiden skulle jag tro att man nästan kunde fånga laxen med händerna när den var på väg upp


Vi åker sedan till platsen där Kolstrandskanalen börjar och som sedan rinner ut i Kolstrandsviken. Vi funderade över om både forsen och kanalen är naturlig men inget av dem är det. Kanalen grävdes mellan 1970 och 1972 som en konsekvens av att man ville utöka kapaciteten i kraftstationen. Den behövdes för att ta hand om det ökade vattenflödet som annars skulle ha förstört lekplatserna nedströms för laxen vid det naturliga utloppet. Tröskeln och forsen som blir tack vare den är också anlagd för att älven efter kanalbygget alltid ska ha en jämn vattenhöjd för att inte förstöra lekplatserna


Onekligen ett stort arbete då kanalen är mellan 500-1000 meter lång. 


"Allt fiske är förbjudet i Gullspångsforsen samt i Stora och Lilla Årosforsarna. Mellan dessa områden finns det en sträcka där fiske är tillåtet efter andra arter än lax och öring under tiden 1/1-14/8. Sträckan märks med skyltar formade som en fisk"


Vi går på södra kanten fram till där Kolstrandskanalen slutar. Här är det lättare att se att "Lilla Årosforsen" faktiskt är anlagd


Ska man upp här med båt får man nog ta sats....


En fin plats och det känns som om en promenad här till våren och sommaren kan vara intressant


En hel del bäverfäll längs kanalen. Såg även ett bäverbo


Helt otroligt att de kan gnaga av så stora bitar. Skulle själv ha problem med att göra lika stora bitar med hammare och stämjärn...


En liten kulle med ekar utefter kanalen

måndag 8 januari 2018

180108 Karlstad

Tereza och jag träffade Jan-Erik och Lena vid Bomsta baden i Karlstad. Ville kolla på solnedgången. Länge sedan vi var här. Det mesta är sig likt men husvagnarna är fler, står tätare och är nog i flera fall i praktiken mer att se som sommarstugor med annekterad och inmutad privat strandtomt... I vissa fall med stora altangolv framför och i några fall tom kompletterat med staket. 


Helt otroligt att det tillåts. Undrar hur mycket gnissel och sura miner det egentligen är mellan husvagnsägarna på campingen. För att inte tala om de som kommer på besök och vill söka upp en avskild plats. 


Solen är i alla fall inte missunnsam utan rättvis och lika generös mot alla samt går till och med ned på utsatt tid rakt ut från viken


Jan-Erik och Lena

Tereza´s bild

En man från Munkfôrs. The one and only L-G

Tereza´s bild

Vi åker in till stan och tar lite bilder både från och på bron. CCC som lär betyda Carlstads Conference Center...

Tereza´s bild

Lång exponeringstid gör att lamporna på bussen som passerar över bron blir snygga ljus-streck på bilden. I alla fall tycker jag det


Bron från andra sidan inkl parkbänken som Tereza gillar att få med

Tereza´s bild


Går tillbaka via cykelbron norr om stenbron


Bron med "Gubbholmen" i förgrunden

Tereza´s bild


söndag 17 december 2017

171215 Karlstad

Väntar på att Henrik ska komma från bion. Passar på att ta några kvällsbilder. Den är inte speciellt vacker "båten" som ligger mitt i stan. Pråm är väl närmare och för mig personligen är det lite märkligt att den får ligga där. Undrar om den ens flyter


Hur många bilder har tagits på denna bro genom åren? Men... det är ett vackert bygge som påbörjades 1761. Invigdes 1797 men var inte helt klar förrän efter 50 år - 1811. 


Mycket vatten som har runnit här under denna 168 meter långa bro som är Sveriges längsta stenvalvsbro. Avstängd för biltrafik numer men har faktiskt åkt bil över den många gånger


Intressant att under åren bron byggdes behövdes vattnet i östra älvgrenen delvis ledas bort och det gjorde att "Gubbholmen" skapades naturligt. Den blev kvar även efter att älvvattnet släpptes på fullt igen i hela älvfåran.


"Byggmästaren Anders Jacobsson sägs ha hoppat från bron och dränkt sig för att han tvivlade på brons hållfasthet men han levde till 1804 och dog i sitt hem" (Wikipedia)


torsdag 7 december 2017

171205 Älvdalen

Strax norr Gävunda på väg upp från Vansbro mot Mora flyter en älv efter vägen. Vet inte vad den heter men den flyter ut i Gävundasjön. Svårt att stanna och parkera nu under vintern. Inte heller denna gång har någon bemödat sig att skotta parkeringsplats och/eller stig ned till älven och satt upp en skylt "För LG" där jag vill ta bilden.... 


Vägavsnittet just här saltas inte står det på en vägskylt. När vi åkte upp till Älvdalen gick det bra att åka på en "gammaldags" vinterväg men hem vände vi efter någon km och tog istället vägen Malung via Äppelbo ned till Vansbro. Man kan nog använda vilken kroppsdel som helst för att räkna ut varför avsnittet inte saltas. Saltet kommer ut i älven som förmodligen är en vattentäkt


Ungefär 10 km kvar till Älvdalen efter väg #70 ligger Spjutmosjön. Vi hann med några bilder innan det blev för skumt Tänk om det kunde få vara vinter när det är vinter....


Tereza´s bild


Vi promenerade utefter Österdalälven som flyter förbi campingen i Älvdalen. En vacker plats och fint iordninggjort


Tereza´s bild

Tereza´s bild

måndag 4 december 2017

171204 Storfors och Lårhöjden

Fin decemberdag med några grader minus. Är med Bengt Salander till Storfors och Lårhöjden. Vi går en vandringsled upp till höjden på 4 km. 


Fin skogsterräng och lite "John Bauer" känsla men det är som vanligt svårt att återge med kameranEn fin raststuga på toppen. Här var Bengt många gånger under sin barndom, bl a med skolan 
Stugan ligger här 59.553639, 14.342493

 


Kanske är det 200 m skillnad mellan Storfors samhälle och här uppe
Här inne kan man värma sig om man vill men vi brydde oss inte om att tända i varken spisen eller kaminen


Flera leder och den som vi följde var bra iordningställd