tisdag 30 april 2019

190430 Ambjörby

Vi var till Kjell-Erik och Karins fritidshus i Ambjörby. 


Efter fikat en tur till mäktiga Femtåfallet. 


Mycket vatten som rinner nu järmfört med under sommaren


Mycket fin platsOvanför bron


Vi försökte hitta övre Femtåfallet men lyckades inte. Tereza lyckades dock få ett foto på den fina grönsnabbvingen


Det blev en god och trevlig lunch ute


Efter gick vi för att titta på utsikten från berget

Vi stannade till vid Molkoms sjön på väg hem när solen var på väg ned

söndag 28 april 2019

190428 Nedre Lanfors hammaren

Hade fått kontakt med Karina och Anders ang Nedre Lanfors hammaren så vi fick en guidning där både Nedre och Övre låg idag. Här var det under hammare perioden en damm


Dammen där bron är idag är den senaste och kom till under 1800-talet. 


Denna damm fanns under 1700-talet och här fanns också en senare kraftstation


Den ursprungliga dammen från 1600-talet är denna. 


Ruinmarkering


Dammen från 1700-talet dominerer


Det finns ganska många lämningar över ett stort "fabriksområde" vid den nedre


Rännan där vattenhjulet var infästat
Rännan där vattnet rann vidare efter att ha drivit runt hjulet


Sten där järn har fastnat


Karin och Anders


Hjullager från vattenhjulet som man hade hittat


En vacker gammal karta med de två hamrarna inritade. Två skorstenar kan betyda att de hade två härdar vardera...


Kartan är från 1698


Att norr vänder inte uppåt på denna karta


Kvarnsten


Var även tillbaka till den övre hammaren. De ville visa denna sten. År 1766 är lätt att utläsa men vad de understa teckningen eller kanske bokstäverna betyder vet man inte riktigt säkert


Nu hittade vi även infästningen för hammaren vid Övre Lanfors


En sten med infästningar som användes när det begav sig
Ovanpå kullen bredvid Övre Lanfors finns resterna efter en flerfamiljsbostad med två raserade skorstens pipor


Anders berättar att det är detta hus som stod på platsen ovan. Det monterades ned och flyttades till Knappforsen vid Lunedet. 


onsdag 24 april 2019

190424 Lanforshammaren

En hytt- och hammare tur idag. Vi hade även 2 färjelägen med på schemat men det fanns inga lämningar att se. Tror att jag nu därför droppar just besök vid färjelägen. Det syns normalt inget över huvud taget. Men vid vårt besök nr 2 så fann vi Lanforshammare. När jag kom hem och kollade på häradsekonomiska kartan såg jag att den kallades för Ovfre Lanfors hammare. Det fanns en Nedre också. Inte varje dag jag upptäcker en ny fornlämning precis 


Fördämningen


FördämningsvallenPå den häradsekonomiska kartan syns en lång sjö istället för en bäck. Hela dalen var uppdämd ungefär hit där vitsipporna växer idagDessa gamla vägar. Denna väg gick förbi hammaren norrut


Vägen fram till "fabriksområdet" med kollager etc. Det fanns nästan inget att se av själva hammare infästningen. Läste att det ska finnas en grop i marken med järnbeslag och öglor. Det var risigt att gå omkring så jag fanns just inte den lämningen


Vägen söderut mot Alkvettern


I Riksantikvarieämbetets beskrivning står att man inte har funnit några högar av varp. Undrar om inte denna hög är just det. Lämningarna efter hammarenVi har passerat Storfors och där det ursprungliga bruket låg en gång. Det mesta förutom lite kallmurat och några beslag vittnar om en tid när man använde vattenkraften direkt för att driva hyttan. Bruket flyttades naturligtvis söderut när man kunde driva processerna med elektricitet 


"Stampen". Undrar om den ligger på befintlig plats. Det verkar faktiskt så

Fika i solen vid stranden till Alkvettern någonstans....