lördag 29 september 2018

180929 Bjurbäckskanalen

Vi behöver tömma husbilens färskvattentank. Vi åker så ingen ska behöva fundera vad vi håller på med... Besöker och går under tiden det rinner ut en bit efter Bjurbäcks kanalen. Det finns en sluss här alldeles i början. Strax bredvid ån där sjön Aspen naturligt rinner ut.  Denna transportled hade mycket stor betydelse för transporterna ned till Bro (Kristinehamn) av malm, tackjärn etc. Det som var en "överraskning" var att vägen upp till och förbi viktiga Asphyttan inte gick där den går idag. Den gick naturligtvis parallellt med kanalen. Kul att tänka sig hur mycket som har transporterats här och av så många. Både på och bredvid kanalenmåndag 24 september 2018

180924 Rämmen mm

Liten hytt turné idag i Filipstads kommun. Först till Dalkarlshyttan (länk till min site). Dammen är i alla fall intakt


En skylt som talar om att denna hytta var föregångaren till Lesjöfors bruk


Nedersta delen av hyttpipan är kvar. Övertäckt men ändå


Antagligen var det här som man man tömde slagg och smält järn. Inte mycket kvar att se. Igen rasat eller fyllt för att inte någon ska skada sigVäldigt mycket slagg i området


Nästa hytta blev Rämmen (länk till min site). I stort sett intakt


Riktigt kul att se att den är så välbevaradEn bild på Rämmens bruk från den tid då det begav sigKanalen mellan Hyttjärnen och Bosjön har dragits om. Vet inte om det rinner tillräckligt med vatten just nu för att kunna driva en vattenturbin. Om det gör det fanns den strax bakom sågen


Mycket slagg i området


Antagligen smedjan


Vet inte vad detta vackra hus en gång användes till. Det står bredvid den ursprungliga kanalen ned till Bosjön så det är tänkbart att det var en kvarn. 


Sågen och strax bakom dolt är "kraftstationen"Mycket slagg ända ner mot sjön


Rämmens gård och det finns flera boningshus här. Ett litet komplett industri samhälleFantastiskt vacker platsEsaias Tegnér har anknytning hit. Det får bli ett nytt besök nästa sommar när museet är öppet 


Tereza i allen ned mot herrgården


Älvsjöhyttan (länk till min site) blev sista idag. Det är sågen som syns på bilden


Hyttan är riven och det är bara de nedersta delarna av den som finns kvar


En teori är att hyttan stängdes före smedjan. 


Undrar om just dessa båtar användes för frakt av malm och tackjärn samt smidesprodukter


Dammen Inte mycket vatten som rinner den ursprungla vägen idag. Det ligger en kraftstation nedströms. Det måste gå rör från dammen ned till den


Smedjan och verksamheten drevs med elektricitet. I alla fall i slutet av perioden när den var i drift


En hästjärnväg. Pratar lite med en närboende som berättar att han var med och restaurerade den under 90-talet. Han berättade vidare att personen som ledde det arbetet berättade att under 1800-talet fanns 52 likadana relativt korta hästjärnvägar ned till Kristinehamn. Båt och omlastning till järnväg och vice versa många gånger innan man kom fram till Vänern vid Kristinehamn. Det syns tydligt vart järnvägen började och där omlastningen skedde. Det är dock inte här utan ca 500 m norrut på en udde i Svartälven. 


Mannen berättade vidare att detta var brukskontoret. Arbetare fick lön varje torsdag och då var det också en liten marknad utanför ungefär där jag står. 


Fantastiskt vacker plats. Mannen berättar att de flesta husen här ägs numer av holländare, tyskar och norrmän... 


lördag 22 september 2018

180922 Åskagshyttorna

Tereza och jag var till hyttorna som fanns vid Norra och Södra Åskagstjärnen. Södra Åskagstjärnen rinner ut i Norra som sedan rinner ut i sjön Yngen. 


Åskagshyttan (länk till mig site) visste vi fanns här men var svår att lokalisera. Ingen skylt eller märkning


Men.. så helt plötsligt ser vi att något har funnits här byggt av människohand. Tror att allt material som fanns här användes vid Västra Åskagshyttan som inte ligger så långt borta


Svårt att förstå att man fick vattnet att räcka till men uppdämningen med rinnande vatten funkade nog bara på våren. Många hyttor i Värmland användes bara under de säsonger då det fanns mycket vatten


Vägen mot Östra Åskagshyttan (länk till min site) eller nya som den också kallades


Det har varit en stor verksamhet här. Stora områden som är utfyllda med slaggDet står
Hyttan uppfördes 1641 av bergsman Sigfrid Olofsson vid Bergtjärnsbäcken. Vattenförsörjningen var så mycket bättre vid denna hytta att man 1706 beslöt att nedlägga Västra Åskagshyttan, som varit i drift sedan 1560, och låta samtliga intressenter inbruka sig i den östra hyttan. Sista blåsningen i hyttan ägde rum 1860. Sammanlagt drevs dessa båda hyttor i 300 år. På denna sida om Åskagen har en hammarsmedja varit i drift före hyttans tillkomst. På anmodan av stadsmakterna lades smedjan ned 1636. 


Det är inte svårt att se att det har varit en hytta här. En del av masugnen är kvarUtblick över "fabriksgården". Det har växt upp många träd sedan dessVäldigt mycket slagg och det är utfyllt ca 300 m västerut längs sjönHär satt man nog och åt under de 200-300 år som hyttan var i bruk. Det är intressant att tänka sig att Västra Åskagshyttan som lades ned ligger på andra sidan sjön. 


Var till andra sidan för att se om vi kunde upptäcka ruinerna av Västra Åskagshyttan (länk till min site). Mycket slagg men svårt att lokalisera vart den låg. Tror att det mesta materialet kunde ha flyttats till Östra eller användes till vägen som går här idag. Vägen idag kan också mycket väl ha gått precis där hyttan låg. 


Detta måste vara en järnvägsskylt om hållplatsen "Västra Åskagen"


Hittade mycket slagg läns ån mellan Yngen och Norra Åskagshyttan


Även en gammal väg. Tror att det var vägen från hyttan för att tömma / tippa slaggen i sjön


Men så fann jag den. Bron över. Riset gjorde att det fick bli en avståndsbild men det intressantaste var ändå resten av dammen. Det var här man dämde upp för att få fallhöjd. 


Mot Yngen


Detta hus ligger nära där hyttan fanns och det syns på bl a ett av uthusen att det är flera hundra år gammalt