måndag 30 juli 2018

180729 Brunnsberg mm (2018 #36 Totalt #95)

Vi skulle egentligen ha varit till Reinholdsfors och Åmots stångjärnsbruk men grusvägen var mycket dålig. Som ett tvättbräde och det skakade hela husbilen. Har sett det flera gånger nu. Trafikerade grusvägar som inte hyvlas/skrapas. Är tom detta en bortprioriterad kostnad till förmån för "modernare" offentliga utgifter och kostnader? Så vi fick vända och åkte istället till Brunsberg och Brunsbergs hammare


Bilden ovan är på den fina kvarnen som faktiskt användes som kvarn ända in på 1990 talet. I dag en samlingslokal, konsthall och café. Vi hade lite flyt då det öppnade kl 11 så det blev våfflor med grädde och sylt. 


En så vacker plats! Fick titta i en pärm om kvarnens och bygdens historia. 


Fick även trevlig information och kännedom om mjöl, sädeskorn, kemi, småskalighetens fördelar samt om modern malnings-teknik och dess konsekvenser på kvalitén. 


Det fanns ju förr många många lokala kvarnar innan den verksamheten precis som med järnbruken centraliserades och övergick till en icke följbar fabriksprocess. Effektivitet, ekonomiska marginaler, transporter. förädling och stordrift. Konsekvenser på folkhälsan.... Ett troligt officiellt nej på ung samma sätt som amalgamet inte heller påverkar kroppens funktioner fast det innehåller kvicksilver. Hmmm... fick en del tips om att försöka köpa mjöl som är gjort på eller ligger så nära sädeskornets original som möjligt, är odlat giftfritt samt är malt på gammalt vis i kvarnar med låg hastighet. Baka själv fick helt plötsligt ytterligare variabler än bara "billigare"


Intressant hur man drog elledningar förr... med inomhus isolatorer. Antagligen räckte inte isoleringen runt tråden till då utan det blev överslag om de låg nära varandra. Minns när jag var på Malta. Där hade man dragit el ledningarna  nakna i taket utan isolering..


Den vackra stenbron och till höger fick jag även reda på fanns något annat som jag inte kände till. Ebbas Alger fanns också inom området. Var inte öppet just när vi var där men fick en känsla av att detta är något att reflektera över och återvända till. 


En vacker men raserad gångbro över till herrgårdenMen det var detta vi hade kommit hit för. Ruinen efter Brunsbergs hammare. Fick titta och fotografera av ett foto av hur det såg ut en gång. Finns på min site om Brunsberg


Vi gick en liten tur längs efter ån/älven ned mot sjön Värmeln. Det har funnits flera vattendrivna verksamheter här. Det ser man på lämningarna  Onekligen en vacker och speciell plats


Nästa plats blir Rinnforsens bruk. Grusvägen här är i bra skick så det var inga problem. Har reflekterat över detta många gånger nu. Vid sidan om de stora asfalterade vägarna finns faktiskt en parallell infrastruktur av småvägar som vår GPS #2 med den mycket detaljerade offline kartan hittar i. Som de gick förr där många vägar är vackra i sig själva. Ha vägen nära huset eller uthuset var nog bara en fördel... då.


Rinnforsens bruk var en gång en omfattande verksamhet. Såg på skyltar att det fanns tre sk kolhus. Byggnader där man förvarade träkolen torrt som användes för att göra stångjärn av tackjärnet eller användbara produkter i smedjan av stångjärnet. Resterna av trä-tuben är från perioden när man ledde vattnet ned till en kraftstation och en såg längre nedströms. 


Hjulgraven där vattenhjulet till hammaren fannsDet är både intressant och kul att stå här och se ut över "fabriksområdet" och tänka sig hur det kan ha sett ut en gång. 


Tror att övergången mellan de hästdragna transporter till lastbilar och bilar var nog många gånger smärtsam. Vänta med hästen tills någon man möter har passerat kostade inte så mycket. En liten pratstund och kanske man tom hjälpte varandra att leda hästen över. Men när man inte ens kunde ta sig över med bilen för att det var för smalt var det något annat. Brytningen mellan den gamla och nya tiden var nog många gånger både praktiskt och ekonomiskt problematisk. 


Vi följer "tuben" ned mot kraftstationen. Den är inte i bruk längre men vi behöver gå över någons privata tomt så vi avstår. Tror att det bredvid låg en vattendriven såg eller kvarn som vi såg ruinerna efter


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar