lördag 28 juli 2018

180727 Fredros mm (2018 #34 Totalt #93)

Vi åkte till de norra delarna av Arvika kommun. Fredros Övre och Fredros Nedre. Vi hittade ruinerna efter Övre stångjärnshammaren men av den nedre som ligger strax vid utloppet i Stora Treen finns inget kvar. En närboende berättade att när man bygge om vägen och anlade bron fick den gå precis där hammaren hade legat och den blev fyllnadsmaterial... 


Tycker det är så mäktigt detta. Den övre hammaren som var en stor och viktig arbetsplats en gång i tiden och nu är det bara några kallmurade väggar som är kvarHär var rännan som man ledde vattnet till och där hjulet eller som i detta fall hjulen satt som drev hammaren. Axel stocken eller vad man kan kalla den är kvar men alla skovelhjul är borta. Osäker om bägge hamrarna lades ned 1869 men i så fall har det gått ca 150 år sedan och naturen har tagit tillbaka mycketMen det fanns något annat vid Fredros övre hammare. En timmerränna som gick hela vägen ned till Nedre hammaren. Någon km längs ån. Pratade med en man som hade hemslöjds affär och han berättade att han gick i skolan när den byggdes. Kanske 50-talet. De hade gjort en provisorisk bro med 3 plankor över ån som han och hans skolkompisar fick gå över för att komma till skolan berättade han. Inget räcke eller annat som skydd utan det förväntades att alla skulle kunna balansera över. "Det skulle ha varit i dag det" som han uttryckte det. 


Innan timmerrännan berättade han så band man stora och kraftiga risknippen på strategiska ställen efter ån så inte stockarna skulle fastna. Som en slags läns. 


Här börjar den


Ett mäktigt bygge egentligen. Han berättade även att man har haft ambitionen att timmer rännan skulle restaureras och att skogsbolaget har bidragit med gratis spåntade bräder. "Men kommunen har inte på 10 år fått tummen ur för att få det till stånd" – Det är precis som vanligt då. 


Vi letar lunchplats och finner den allra vackraste plats bredvid sjön Kymmen. Badade men fick ta hjälp av plasttofflorna då det var stenigt. Men i kom jag...


Vi åkte på skumpiga vägar nästan upp till Norska gränsen. Ville se om det fanns lämningar från Mitanderfors bruk


En slags brygga eller kaj som nog gjordes för nyttobruk när det fanns en järnindustri och såg här
Inte så mycket kvar av stångjärnshammaren och smedjan annat än skyltar men av den ursprungliga dammanläggningen fanns mycket kvar. Även av hjulrännan Fanns även ett vattendrivet sågverk här


Vi kollar först vid campingen vid Gräsmark men vi hade redan på håll sett den fina campingen Treen vid Fredros. Bara två stjärnig men det visade sig vara en mycket fin och trevlig camping


Vi bor 10 meter från den långgrunda fina stranden så vi bestämmer oss för på stående fot att vi stannar en natt extra och bara vara här en dag


1 kommentar:

OBS att vem som skriver framgår inte. Skriv därför gärna till förnamn etc. Kul att veta