måndag 16 april 2018

180416 Jonsbol

Var till Jonsbols övre och undre hammare idag. Det fanns inte så mycket lämningar av den övre hammaren vid Jonsbols gård. Det syns dock tydligt att det har legat något här som har använt vattenkraft. Idag sitter en liten kraftstation vid forsen. Vid den undre hammaren är det dock mycket kvar


Lätt att se att det har pågått verksamhet här


Lite svårt att läsa ut vart dammen var men den syns tydligt inritad på Riksantikvarieämbetes kartlager


Den mesta verksamheten skedde nog på andra sidan vattendraget


Ett stock  med några grova spikar där något har varit förankrat. Lite halvsmält järnmalm ocksåIntressant plats som tillåts förfalla och växa igen. 


Tycker det är intressant att försöka se vart körvägarna gick då. Ganska säker på att detta är en körväg ner till hammaren. Jonsbols bägge stångjärns hammare lades ned 1886. Så det är bara ca 130 år sedan..... det var full verksamhet här. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar