tisdag 10 april 2018

180410 Sjöhammaren

Åkte mot Bäckhammar och Krontorps gård. Fick se tranor ute på gärdena. Inte jättelångt borta men heller inte nära. Fågelfotografering... nja - det viktigaste är nog att få se dem.... och höraAnledningen till besöket på denna plats var att jag ville se vart hammaren vid Ämttjärn - Ämtsjön låg och om man fortfarande kan se rester av verksamheten. Den kallades också "Sjöhammaren". Det var även namnet på stället där jag gick fram och pratade markägaren. Han visade hur jag skulle följa gamla landsvägen som det gick på 1700-talet


Kom efter en liten stund fram till dammen där hammaren hade legat. Om man går efter nivån på uppdämningen runt om så borde dammens vatten ha legat ca 1.5 meter högre än idag


Dammluckan och där man ledde vattnet till vattenhjulet nedanförEfter dammluckan rinner bäcken inte via sitt naturliga flöde såg jag. Den delen finns också kvar men består av bakvatten idag


Rester av ett hus på kanten till dammen. Inte hammaren då den naturligtvis låg nedanför fallet utan det bör ha varit kolhuset. Det gick ju åt stora mängder träkol till att glödga tackjärnet. De använde även torv vid denna plats fick jag se och förstod senare


Intressant med gamla vägsträckningar. Ägaren till huset jag passerade berättade att när man går i skogen stöter man på många sk kolbottnar - rester efter kolmilor. De flesta som jobbade här arbetade nog med att ta ned skog, transportera och sköta om milorna för att framställa träkolen.  


Till höger i bild fanns en gammal grund. Ligger 100 meter från dammen och troligen smedens hus...?


Överväxt men det är lätt att se att det har funnits ett hus här


Säljsöbäcken har grävts upp och breddats från dammen ända upp till Ämtsjön. Markägaren jag pratade med använde även ordet "kanalen" när han beskrev den. Det är nog mer träffande


Iordninggjort för ruin turism men det var nog några år sedan


Hittade spången över som gör att man inte behöver gå över gårdsplanen till fastigheten Sjöhammaren. Men ingen stig utmärkt så det blir ändå svårt i praktiken. Ta sig hit med någon typ av fjollskor kan man glömma


Nedströms kanalen


Uppströms kanalen. Det är lilla Ämtsjön man ser där framme


Hörde av markägaren till huset "Sjöhammaren" att det fanns en liten järnväg för att transportera torv från mossen. Verkligen kul att jag fann den. Överväxt naturligtvis men just här syns den. Det borde innebära att man förutom träkol eldade hammarhyttan med torvAtt man tog sig tid och omaket att göra en järnväg och skjuta en vagn för just torven borde innebära att det gick åt stora mängder. Det är också intressant att järnvägen går på andra sidan bäcken än den gamla vägen och det borde i sin tur ha betytt att det nog fanns ett torvhus på andra sidan nere vid dammen. 


När jag kollade på Lantmäteriets "Häradsekonomiska karta" från 1883-95 över området såg jag inget speciellt men funderade lite på varför det var så stort område med skarpa kanter. Det bör naturligtvis ha att göra med torvbrytningen. Det var därmed ingen liten yta och verksamhet och det förklarar ju varför det anlades en egen liten järnväg. Elden för att glödga järnet gjordes då delvis med torv.Var nog ett ganska omfattande arbete att för hand bredda och gräva kanalen från sjön ned till dammen. 


Har i alla fall lärt mig att man ledde vattnet i en ränna som gjorde det möjligt att öka eller minska vattenmängden och kraften till hjulet och därmed både hastighet och kraft på hammaren. Skulle tro att vattenhjulet fanns alldeles mitt i bild vid den raserade infästningen


Själva hammaren borde då ha stått ung där där vattensamlingen är 


Rester av sinnersten från bearbetningen av tackjärnet som hade skapats vid någon av hyttorna i Värmland. Det vore osannolikt om inte tackjärnet kom från Kväggeshyttan som ligger bara kanske 20 km från denna plats. Malmen till hyttan kom i alla fall endera från gruvan i Nordmark eller Persberg.  


Håller också på med en fysisk stenvalvsbro inventering..... Har en egen site om det. Det är på hemväg och inte så långt till Björneborg och den här fina bron. Den har Visnum 48:1 som ID hos Riksantikvarieämbetet. 


Fantastiskt fint smitt räcke. Ingen biltrafik idag men väl promenad och cykelvägInga kommentarer:

Skicka en kommentar