lördag 14 april 2018

180414 Tidafors

Henrik och jag var på ruin besök vid Tidafors trakten. Vi besökte faktiskt 4 +1 platser idag. Från ovan och ned... Råglanda bruk, Föske bruk, Tidafors och Tjärns hammare. Under alla år har jag funderat vart det "andra" slottet i Tidafors låg. Nu vet jag det


Intressant att äldre noteringar stavar samma plats som Tjärnshyttan (länk till mitt blogg). 


Över bron och till höger ska enl Riksantikvarieämbetet en kvarn ha legat. Byggd av zinnersten naturligvis från hyttan och hammaren på andra sidan


Gamla vägsträckningar. Detta var ingen liten arbetsplats en gång i tidenNedanför bron låg antagligen först stångjärnshammaren och lite längre ned troligen hyttan
Många lämningar men det tillåts växa igen. Ingen skylt om att det är en ruin och ett industriminne. Ingen beskrivning av vad de olika lämningarna betyder 


Det är lätt att se att det har varit stor verksamhet här. Vägen efter Tjernsälven. Här har nog forslats ganska mycket malm, tackjärn och träkol 


Skulle tro att hyttan låg mer nedströms än hammarenVi hade också ett annat mål med dagen. Det "andra" slottet i Tidafors. Det som jag aldrig såg för det brann ned. Den muntliga beskrivningen var att det var mindre men vackrare än det andra som fortfarande finns kvar och låg uppe på berget. Så vi gick upp för att se om vi kunde finna några rester


Historien är att en "kung" hade gjort två kvinnor gravida i dessa trakter. Han lät bygga var sitt "slott" till dem. Det ena finns kvar enl bilden nedan. Men vi hittade tyvärr inget uppe på berget


Vi gick istället mot Sjöändan eller Råglanda bruk (länk till min blogg) som platsen är benämnd i Jalmar Furuskogs bok. Vi pratade lite med ägaren till denna stuga. Det var OK att gena över hans gräsmatta men man kunde också följa tomtgränsen lika gärna. Hans hus sår på tidigare "bräägåårn" berättade han. 


Det ska finnas tre lämningar här. En är från en vattendriven såg, en från en stångjärnshammare och en från en spiksmedja.... gissar jag. 


En fantastisk plats. Lämningarna är tydliga och det är vackert härVi gick upp till platsen där Näsälven börjar. Det finns industriella lämningar här också av olika slag 


En vacker plats som de har alldeles för sig själva....


Vi hittade något annat också som jag frågade om. Detta är insläppet till timmerrännan


Dammluckan är kvar


samt första delen av timmerrännan. Helt intakt. Det är konstigt att tänka sig att här fanns såg, stångjärnshammare och manufakturverk i form av en spiksmedja samt flottning. Ett litet industricentrum här. Av alla platser


När vi gick tillbaka till bilen fick vi se.... ja men här låg ju det andra slottet. Tydliga lämningar när man kollar ordentligt. Såg på Lantmäteriets karta att hustomten fortfarande är inritad och därmed fortfarande avstyckad. Kanske man inte fick bygga upp huset på samma plats igen


Husgrunden och framför säkerligen plats för en altan. Vilket läge och vilken utsikt. 


Sitta på parkett och se detta Här låg "slottet". I kurvan efter gamla vägen genom TidaforsDet var detta jag såg när vi gick förbi. Hur tydligt som helst


Tidafors. Hyttan låg inte här utan en liten bit uppström. I Tidafors låg förr istället en kvarn. En nog så betydelsefull inrättning. 


Tror att huset är från 1800 talet och troligen låg det någon form av bostadshus i närheten


Den gamla vägen till Föske gård. Inte så länge sedan den vägen användes. Vid Tidafors finns också en äldre enkelriktad bro och det är väl därför troligt att gissa sig till att bron och vägen där den går idag inte gjorde det förr. Endera här eller den äldre längre ned


Vi hittade denna gamla lämning i zinnersten. Intakt och välbevarad. Undrar vad den kan ha använts till? Det finns tom lyktstolpar kvar efter denna gamla väg


Som går förbi Föske gård. Ingen som bor i detta vackra hus. Inte ens skottat....


Intressant med äldre vägsträckningar. Viktig med bro och idag... betydelselös


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar