tisdag 19 juni 2018

180619 Mölnbacka

Vi åkte till Karsjön för att kolla efter fjärilar. Ett av de mer pålitliga men vägen var dålig, troligen förbättrad för att det pågick skogsavverkning så det blev stolpe och ut. Vi passerade fina Mölnbacka och lunchade där istället. 


Medan jag gick och kollade efter industrilämningar fotade Tereza blommor och fjärilar
Mölnbacka (länkhar  under många år varit en stor bruksort. Det kan man inte tro idag om man inte vet om det. Blev utkonkurrerat av Deje kan man till viss del säga. På andra sidan vattnet strax söder om bron låg en gång "Övre Hammaren". En stångjärnshammare. Den behöver ha drivits av rinnande vatten vilket förbryllar idag. Vattenspegeln / dammen vid Mölnbacka är därför artificiell. Uppdämningen av sjön V Örten skedde tidigare (1600-talet) och dammen tillkom senare när uppdämningen skedde där den ligger idag. Det rann då troligen en å eller liten älv här och ned mot det som idag är kraftstationen. 


Gick den ursprungliga älv sträckningen av älven, längs tuben, upp till dammen. Kraftstationen byggdes 1937-38 och togs i drift 1939 så det är länge sedan vattnet rann denna väg. Finns gjutna partier i älvfåran vilket nog betyder att man även flottade timmer ned till Lusten som sedan har förbindelse med Klarälven så man kunde ta timret ned till Skoghall


Det gick att följa gamla älven och fallet. Konstigt att tänka sig att det faktiskt är nästan 100 år sedan vattnet rann här. Nu ser man det inte när det rinner via tubenInga kommentarer:

Skicka en kommentar