onsdag 10 januari 2018

180110 Gullspång

Jag och Bengt Salander var till Gullspång och Gullspångsälven. Vi började uppe vid dammen och kraftstationen. Läser på och kraftstationen som byggdes mellan 1907 till 1908 var då en av Europas största.... 


Dammen här ska vara en av de få som helt har stängt av en älvs lopp. Det finns en handfull strömstarar som håller till här. De är nog vana vid det här laget att det står människor utefter staketet. 


Det är inte svårt att se att det har varit stor verksamhet med att fånga fisk där Gullspångsälven har sitt naturliga utlopp. Ser skyltar med "Naturreservat". Läser att klassningen till naturreservat kom till för att skydda hela området från påverkan därför att Gullspångslaxen har sina lekplatser uppströms mot dammen. Läser vidare att "Gullspångslax" är ett gemensamt begrepp som används för två skilda arter. Lax och öring. Anses speciellt storvuxen och är en av få arter lax som lever har och hela livscykeln i sötvatten. Finns även inplanterad i Canada... 


Läser vidare att vid älvmynningen och i anslutning till Årås gård fanns tidigare två vattenkanaler. Den ena fylldes igen under 1990-talet då man byggde laxstationen vid nedersta forsen. Den kanalen gick då parallellt med forsen och ledde vatten till en sågbladsfabrik och en kvarn.
Större delen av den andra kanalen finns dock kvar och det var den vi såg delar av. Den är 300 till 400 meter lång. Vattenfylld men det rinner inget vatten längre. Den drev en gammal såg som fortfarande står kvar. 


Det känns lite konstigt att man bara har lämnat. Kunde ha gjorts i ordning som ett intressant industriminne


Det går faktiskt att tänka sig att det var mycket liv och rörelse här en gång i tiden. Stort jordbruk, sågbladsfabrik, kvarn, såg och så ett omfattande laxfiske bl a. 

 

Amneholm, vid älvens mynning, finns det lämningar av en borg från 1300-talet. Den måste man dock veta exakt var den är för att överhuvud taget se något av den...


En liten raserad bro ut till en ö. En gång i tiden skulle jag tro att man nästan kunde fånga laxen med händerna när den var på väg upp


Vi åker sedan till platsen där Kolstrandskanalen börjar och som sedan rinner ut i Kolstrandsviken. Vi funderade över om både forsen och kanalen är naturlig men inget av dem är det. Kanalen grävdes mellan 1970 och 1972 som en konsekvens av att man ville utöka kapaciteten i kraftstationen. Den behövdes för att ta hand om det ökade vattenflödet som annars skulle ha förstört lekplatserna nedströms för laxen vid det naturliga utloppet. Tröskeln och forsen som blir tack vare den är också anlagd för att älven efter kanalbygget alltid ska ha en jämn vattenhöjd för att inte förstöra lekplatserna


Onekligen ett stort arbete då kanalen är mellan 500-1000 meter lång. 


"Allt fiske är förbjudet i Gullspångsforsen samt i Stora och Lilla Årosforsarna. Mellan dessa områden finns det en sträcka där fiske är tillåtet efter andra arter än lax och öring under tiden 1/1-14/8. Sträckan märks med skyltar formade som en fisk"


Vi går på södra kanten fram till där Kolstrandskanalen slutar. Här är det lättare att se att "Lilla Årosforsen" faktiskt är anlagd


Ska man upp här med båt får man nog ta sats....


En fin plats och det känns som om en promenad här till våren och sommaren kan vara intressant


En hel del bäverfäll längs kanalen. Såg även ett bäverbo


Helt otroligt att de kan gnaga av så stora bitar. Skulle själv ha problem med att göra lika stora bitar med hammare och stämjärn...


En liten kulle med ekar utefter kanalen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar